• zonder stroming geen kracht
vormgeving - Corien Bögels, bouw website - Studio Kraak

Systemisch coaching en healing

In mijn dagelijks werk als maatschappelijk werker kom ik mensen tegen die problemen ervaren op verschillende gebieden: het verlies van een naaste of dierbare zoals partner, ouder of kind, relaties die niet goed lopen, ongelukkig zijn, niet lekker in hun vel zitten. Leegte en verdriet voelen, blijven zitten met schuldgevoelens, twijfelen, hierdoor niet daadkrachtig kunnen zijn en niet voor zichzelf durven op te komen. Deze symptomen compenseren een gemis aan iets en hebben een diepere oorzaak. Symptomen ontstaan wanneer je onvoldoende stil staat bij eigen behoeften en wensen. Een healing kan deze dieper liggende blokkades aanpakken en / of verwijderen, het geeft ruimte, energie, kracht en betekent dat je door bewustwording, zelfacceptatie en het nemen van verantwoordelijkheid weer in balans kan komen.